Styrelsen

Ordförande

Jörgen Bengtsson
Tfn 0761-424203

Vice ordf  

Birgitta Falk
Tfn 0709-163586

Sekreterare

Peter Thalin
Tfn 0708-86 93 57

Kassör 

Marie-Louise Persson 
Tfn 0707-897601

Ledamot

Jonas Olsson
0723-844555

Suppleant 
Björn Areskoug
 
0706-559055


Göran Persson
0705-402596

Revisor
Peter Rundqvist
Thomas Gudmundsson


Revisor suppleant
Jan Jonsson