Ordförande
Jörgen Bengtsson
Tfn 0761-424203
Vice ordf  
Birgitta Falk
Tfn 0709-163586
Sekreterare
Peter Thalin

Tfn 0708-86 93 57
Kassör 
Marie-Louise Persson 
Tfn 0707-897601
Ledamot
Jonas Olsson
0723-844555
Suppleant 
Peter Rundkvist
 0708-457331
Göran Persson
0705-402596